Ζωής

Ζωής

Ζωής

Γιατί πρέπει να κάνετε Ασφάλεια Ζωής

Ο Κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής  συμπεριλαμβάνει την κάλυψη προσωπικών κινδύνων που απειλούν τη ζωή (ασφαλίσεις θανάτου) αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της (συνταξιοδοτικά προγράμματα).
Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.
Βασικές καλύψεις του Κλάδου Ζωής είναι οι ακόλουθες :
 • Αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου
 • Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια
 • Σύνταξη
 • Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
 • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια ή λόγω θανάτου

Οι προτεραιότητες μιας οικογένειας εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καθεμία. Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες ανάγκες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής.

Προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες:

 • Τρέχοντα έξοδα
 • Κάλυψη τελευταίων εξόδων
 • Διατήρηση του βιοτικού επιπέδου οικογένειας
 • Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων
 • Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
 • Πληρωμή φόρων κληρονομιάς
 • Υποχρεώσεις προς τρίτους
 • Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά
Η ασφάλεια ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής.

Πόσο κεφάλαιο ζωής χρειάζομαι;

Το κεφάλαιο ζωής που χρειάζεστε υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα κεφάλαιά σας (εισοδήματα, συντάξεις, αποταμιεύσεις, κ.λπ.) σε σχέση με τις ανάγκες που θα χρειαστεί να καλύψετε (έξοδα διαβίωσης, δάνεια, σπουδές παιδιών, φόροι, κ.λπ.).
Πέραν των προγραμματισμένων πληρωμών, δίνεται η δυνατότητα για έκτακτες καταβολές στα περισσότερα προγράμματα, αυξάνοντας έτσι το επενδυόμενο κεφάλαιο.
Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει ποσόν ορισμένης συμμετοχής/απαλλαγής ανά περιστατικό ώστε να ελαττωθεί το ύψος των ασφαλίστρων.

Πόσο κοστίζει η Ασφάλεια Ζωής;

Ενδεικτικό παράδειγμα (Interamerican):

Πρόγραμμα: Απλή Ασφάλεια Ζωής ετήσιας διάρκειας
Ηλικία: 40 Ετών
Κεφάλαιο: 50.000€
Ετήσιο ασφάλιστρο: 138€ (11,5€ το μήνα)

Οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες, Σύμφωνα με το στοιχείο κάλυψης που υπερισχύει

Αποταμίευση: συσσώρευση κεφαλαίου (ασφαλίστρων) μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου για κεφάλαιο που θα δοθεί είτε στη λήξη είτε με τη μορφή προσόδου (σύνταξης), είτε με τη μορφή εφάπαξ.
Προστασία: έναντι θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών του (δηλαδή νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα, αποπληρωμή υποχρεώσεων)

Οι ασφαλίσεις Ζωής παρέχονται σε διαφορετικές μορφές ως :

Aτομικές ασφαλίσεις: Με ατομικό ασφαλιστήριο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγεία ενός προσώπου
Αναλόγως του προφίλ του υποψηφίου προς ασφάλιση καθώς και του επιλεγμένου προγράμματος, η εταιρία μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια προ-ασφαλιστικών εξετάσεων.
 
Ομαδικές ασφαλίσεις: Με ομαδικό ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγείας μιας ομάδας ασφαλισμένων.

Στις ασφαλίσεις Ζωής συμπεριλαμβάνονται οι καλύψεις ασθενειών και ατυχημάτων είτε ως προσθήκες (συμπληρωματικές καλύψεις – riders) είτε ως αυτοτελής κλάδος σαν κύριες καλύψεις (IV).
Υπάρχει δυνατότητα για εφάπαξ καταβολή όλου του ποσού ή εναλλακτικά δόσεων υπό μορφή συντάξεως με τη λήξη του.

Κάποια από τα πακέτα Ασφαλειών Ζωής που υπαρχουν

Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής με Αξία Εξαγοράς:

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, όταν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου, ενώ αυτός μπορεί να εξαγοράσει το συμβόλαιό του αν το επιθυμεί.

Απλή Ασφάλεια Ζωής Ετήσιας Διάρκειας:

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται με ετήσια διάρκεια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Απλή Ασφάλεια Ζωής:

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.

Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου κεφαλαίου:

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή η κάλυψη μειουμένων αναγκών στο μέλλον.

Ασφάλεια Ζωής από Ατύχημα:

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο.
Είναι σημαντικό να επιλέξετε τον ασφαλιστικό φορέα που θα σας καλύψει με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Πώς θα κάνω τη σωστή επιλογή;

 1. Υπολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστούν οι άνθρωποί σας.
 2. Επιλέξτε την κατηγορία προγράμματος ασφάλισης ζωής που πραγματικά ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.
 3. Επιλέξτε μια ασφαλιστική εταιρία φερέγγυα και αξιόπιστη, με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x