Οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης

Οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης

Οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης

Τι μπορούν να καλύψουν


Αστική Ευθύνη προς τρίτους

Καλύπτει τις υποχρεωτικές από το νόμο απαιτήσεις:

  • Σωματικές βλάβες σε τρίτους
  • Σωματικές βλάβες επιβατών
  • Υλικές ζημιές προς τρίτους
  • Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση κλοπής ή κτήσης του με χρήση βίας

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν μετά από ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα και ο ασφαλισμένος εισπράττει την αποζημίωσή του από την ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν ευθύνεται για το ατύχημα.


Οδική Βοήθεια

Προσφέρονται υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας (ακινητοποίηση του οχήματος από μηχανική βλάβη ή πρόσκρουση ή ανατροπή, αλλαγή ελαστικού, ανεφοδιασμό καυσίμου, ταξιδιωτική βοήθεια κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ρυμούλκηση οχήματος, εφόσον χρειαστεί.

Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτονται οι ζημιές στα τζάμια του οχήματος από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία. Καλύπτονται συνήθως κρυστάλλινες ηλιοροφές, προστατευτικές μεμβράνες τζαμιών και αισθητήρες βροχής εφόσον υπάρχουν. Εξαιρούνται φανάρια, καθρέφτες και φλας.

Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος για ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο κατά τη διάρκεια της οδήγησης καθώς και της επιβίβασης ή αποβίβασης από αυτό.

Προστασία Bonus Malus

Η εταιρεία προστατεύει τον ασφαλιζόμενο από την επιβάρυνση (malus) που θα είχε αυτός σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο. Κάθε εταιρεία καλύπτει μέχρι κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ζημιών κάθε χρόνο. Στην ουσία δηλαδή, ο πελάτης δεν καλείται να πληρώσει παραπάνω ασφάλιστρα επειδή προξένησε ζημιά.

Ιατρικές Συμβουλές

Παρέχονται ιατρικές συμβουλές, μέσω τηλεφωνικού αριθμού που παρέχεται από την εκάστοτε εταιρεία, για απρόβλεπτο περιστατικό υγείας, υγειονομικές πληροφορίες, π.χ. (εμβόλια  προληπτικά μέτρα κ.λπ.), καθώς και πληροφορίες σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία, γιατρούς κ.λπ.

Φροντίδα Ατυχήματος

Καλώντας στον αριθμό  που θα σας δώσει η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξετε, θα καταφθάσει ο κοντινότερος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της, αναλαμβάνοντας επιτόπου την καταγραφή του ατυχήματος και τη λήψη φωτογραφιών. Εάν το όχημά σας δεν μπορεί να μετακινηθεί από την πρόσκρουση θα σας μεταφέρει και σε κοντινό συνεργείο. 

Μεταφορά οχήματος από ατύχημα

Σε περίπτωση ατυχήματος, ρυμούλκηση του οχήματος και μεταφορά σε συνεργείο, αν απαιτείται.

Νομική Προστασία

Παρέχεται άμεσα νομική βοήθεια από έμπειρους δικηγόρους πανελλαδικά. Καλύπτονται οι δαπάνες (αμοιβή δικηγόρου, δικαστικά έξοδα κ.λπ.) για την νομική προστασία των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου, εφ όσον η προστασία αυτή είναι αναγκαία, έχει πιθανότητες επιτυχίας και δεν εμφανίζεται προφανώς άδικη ή ασύμφορη.

Πυρκαγιά

Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη οχήματος.

Φυσικά Φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα από καταιγίδα ή θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, χιόνι, χαλάζι, κ.ά.

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά λόγω τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και υλικές ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

Ολική Κλοπή

Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος (και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων του). Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος τη μέρα της κλοπής, μετά από περίοδο αναμονής.

Μερική Κλοπή

Καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής εξαρτημάτων ή μόνιμων μερών του οχήματος που θεωρούνται απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Καλύπτονται, επίσης, στην πλήρη αξία τους, συστήματα ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας, εφόσον έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, αλλιώς αποζημιώνονται. Αποζημίωση για αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας. Επίσης καλύπτονται και ζημιές του οχήματος στο διάστημα που βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.

Αξία Νέων Ανταλλακτικών

Δεν παρακρατείται η παλαιότητα στα ανταλλακτικά του οχήματος σε περίπτωση ζημιάς.

Ενοικίαση Οχήματος

Παρέχεται όχημα αντικατάστασης από τη μέρα έναρξης επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος στο συνεργείο και διαρκεί μέχρι να επισκευαστεί. Το παραπάνω ισχύει σε περίπτωση που πυρκαγιά, ολική κλοπή, μερική κλοπή, φυσικά φαινόμενα ή ίδιες ζημιές, σας στερούν τη χρήση του και έχετε κάλυψη ενοικίασης στο συμβόλαιό σας.

Ιδίες Ζημιές

Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση, και άμεσα από κακόβουλη ενέργεια τρίτων με στόχο το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά. Εφόσον ο ασφαλισμένος ευθύνεται για το ατύχημα, συμμετέχει στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς του οχήματός του, με ποσό απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί.

Επιβαρύνσεις Ασφαλιστηρίου

  1. Αν το όχημα οδηγείται από άτομο κάτω των 23 ετών ή άνω των 70 ετών ή από άτομο με νέο δίπλωμα που δεν έχει κλείσει 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσής του, τότε υπάρχει προσαύξηση στα ασφάλιστρα (επασφάλιστρο) σε ποσοστό 30% επί των καθαρών ασφαλίστρων. Αυτό πρέπει πάντα να δηλώνεται από τον πελάτη γιατί αλλιώς σε περίπτωση ζημιάς, η ποινή που εφαρμόζεται είναι πληρωμή ποσού ανάλογου με το 60% του ετησίου ασφαλίστρου (αναφέρεται στους γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου). Το επασφάλιστρο αφαιρείται με την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του οδηγού ή με την συμπλήρωση του ενός έτους κατοχής του διπλώματος.

  2. Αν το ασφαλιζόμενο όχημα ρυμουλκεί κάποιο άλλο όχημα, τότε αυτό πρέπει να δηλωθεί από τον πελάτη. Επίσης πρέπει να δηλωθεί αν το ρυμουλκούμενο όχημα έχει 2 ή 4 και περισσότερους τροχούς. Στην περίπτωση αυτή η προσαύξηση των ασφαλίστρων είναι 10% στα καθαρά ασφάλιστρα για τους 2 τροχούς και 20% στα καθαρά ασφάλιστρα για τους 4 ή περισσότερους τροχούς. Αν δεν δηλωθεί, όταν προκληθεί ζημιά από το ρυμουλκούμενο όχημα, αυτή η ζημιά δεν θα καλυφθεί.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x