Δανειοληπτών

Δανειοληπτών

Δανειοληπτών

Οι δανειολήπτες έχουν μία μακροπρόθεσμη σημαντική υποχρέωση που πρέπει να εξασφαλίσουν

Όσοι έχουν πάρει δάνειο γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκτός της υποχρέωσης για την αποπληρωμή του δανείου, έχουν την δέσμευση της διατήρησης δύο ασφαλιστηρίων συμβολαίων που δικαιούχος (στο ποσό που υπολοίπεται) είναι η δανείστρια τράπεζα: Ασφάλιση Πυρός και Σεισμού της κατοικίας και Ασφάλιση Ζωής και μερικές φορές Μόνιμης Ανικανότητας για εργασία του δανειολήπτη.

Ο σκοπός αυτών των ασφαλίσεων είναι η διασφάλιση της τράπεζας από ζημιές στο ακίνητο ή από κινδύνους του δανειολήπτη που θα καθιστούσαν την αποπληρωμή επισφαλή.

Το κόστος αυτών των ασφαλίσεων μπορεί συνήθως να μειωθεί, επιλέγοντας ανάλογα ασφαλιστήρια από την ελεύθερη αγορά. Τόσο για την κάλυψη Πυρός και Σεισμού όσο και για την κάλυψη Ζωής και Ανικανότητας, η ασφαλιστική αγορά δίνει καλές εναλλακτικές από αναγνωρισμένες εταιρίες.

Επίσης, ο κίνδυνος που δεν απαιτούν οι συμβάσεις δανείων των τραπεζών αλλά που είναι περισσότερο πιθανός από τους καλυπτόμενους, είναι αυτός της προσωρινής ανικανότητας για εργασία που καθιστά τον δανειολήπτη ανίκανο να παράγει εισόδημα.  Η κάλυψη αυτή μπορεί να αντικαταστήσει έως και το 80% του πραγματικού εισοδήματος.

Ο κίνδυνος της προσωρινής ανικανότητας για εργασία είναι περισσότερο πιθανός από την μόνιμη ανικανότητα ή την απώλεια ζωής αλλά δεν απαιτείται από τις τράπεζες για τους δανειολήπτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x