Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

H ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους. Το συμβόλαιο αυτό δεν καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη του ασφαλιζόμενου.

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, προστατεύει τον επαγγελματία σε περίπτωση που κληθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή παράλειψης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική από το Νόμο για δικηγόρους και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και λογιστές.

Το ασφαλιστήριο εκδίδεται στη βάση Δηλωθείσας Ζημιάς (claims made) και προσφέρει κάλυψη μόνο για απαιτήσεις ή ζημιές που κοινοποιούνται στον ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

Υπάρχουν και οι ακόλουθες επιπρόσθετες προαιρετικές καλύψεις:

 • Δυσφήμιση,
 • Υπέρβαση εξουσίας – σε περίπτωση υπέρβασης στους όρους εξουσιοδότησης του πελάτη,
 • Ανέντιμη, δόλια, εγκληματική ή κακόβουλη πράξη ή παράλειψη υπαλλήλου ή αντιπροσώπου,
 • Κάλυψη για απώλεια εγγράφων – για έξοδα αντικατάστασης ή αποκατάστασης
Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των συντηρητών για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες τρίτων που προκαλούνται από τη λειτουργία του ασφαλισμένου ανελκυστήρα. Παρέχονται εκπτώσεις για ομαδικά ασφαλιστήρια συντήρησης ανελκυστήρων.

Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη
Καλύπτεται η υποχρέωση του ασφαλιζόμενου ως οικογενειάρχη να καταβάλει αποζημίωση λόγω σωματικών βλαβών, θανάτου και υλικών ζημιών καθώς και ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης σε τρίτους.

Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου:

 • Κατά την ιδιωτική του ζωή
 • Με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη κατοικίδιων ζώων
 • Κατά την μετακίνησή του είτε όταν είναι πεζός είτε όταν επιβαίνει σε αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο ή τρένο (ως απλός επιβάτης)
 • Με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή της ασφαλιζόμενης κατοικίας στην οποία διαμένει
 • Κατά την ερασιτεχνική συμμετοχή του σε αθλήματα, εκτός από τα συσχετιζόμενα με τη χρήση κάθε μορφής οχημάτων, ή σκαφών χερσαίων, θαλασσίων ή/και εναέριων

Από πράξεις ή παραλείψεις:

 • Των μελών της οικογένειάς του και συγκεκριμένα του ή της συζύγου και των τέκνων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συγκατοικούν με τον ασφαλιζόμενο.
 • Προσώπων που έχει στην υπηρεσία του, για τις οικιακές τους ανάγκες, στα πλαίσια των εργασιακών τους σχέσεων με τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που ισχύουν και για τον ίδιο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x