ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που μου συμβεί τροχαίο ατύχημα;

 • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, εάν υπάρχουν, μην τους μετακινείτε και καλέστε το ασθενοφόρο και την αστυνομία.
 • Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο φροντίδας ατυχήματος της εταιρίας στην οποία έχετε ασφαλιστεί (αναγράφεται επάνω στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο και ένας εκπρόσωπος της θα φτάσει κοντά σας άμεσα και θα αναλάβει όλες τις διαδικασίες και συνεννοήσεις. Θα καταγράψει τις λεπτομέρειες του συμβάντος και θα βγάλει όλες τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εάν υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες, ενημερώστε τον για τα στοιχεία τους. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την φιλική δήλωση και όποιο άλλο έγγραφο χρειαστεί.
 • Ζητήστε από τον εκπρόσωπο της εταιρίας να σας ενημερώσει για τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης των ζημιών σας στα συνεργαζόμενα με την εταιρία συνεργεία.
 • Εάν είναι εφικτό μετακινήστε το αυτοκίνητο σας σε σημείο που δεν εμποδίζει την κυκλοφορία.

2.Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση βλάβης του οχήματος μου;

3.Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου μου;

 • Θα πρέπει άμεσα να καλέσετε την αστυνομία, η οποία θα συμπληρώσει δελτίο συμβάντος, αντίγραφο του οποίου θα σας δώσει. Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσετε σε εμάς ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο το περιστατικό.
 • Να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν, καθώς και τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
 • Μετά το πέρας των 90 ημερών, να προσκομίσετε στην εταιρία βεβαίωση μη ανεύρεσης του αυτοκινήτου σας και πληρεξούσιο κυριότητας.

4.Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την υποβολή αίτησης για ασφάλιση αυτοκινήτου;

 • Άδεια Οδήγησης
 • Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
 • Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα.

5.Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός ζημιών;

Είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα με το οποίο προβλέπεται ότι σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στην Ελλάδα μεταξύ δύο αυτοκινήτων, ο αναίτιος του ατυχήματος ή ο κατά 50% συνυπαίτιος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αποζημιωθεί από την εταιρία του σε περίπτωση υλικής ζημιάς (μέχρι € 6.500) ή/και σωματικής βλάβης (μέχρι € 30.000 συνολικά και έως € 12.000 ανά άτομο).Προϋπόθεση είναι και τα δύο αυτοκίνητα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής. Το σύστημα αυτό απαλλάσσει τον αναίτιο οδηγό από το να στραφεί προς την ασφαλιστική επιχείρηση που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. 
Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής που στόχο έχει τη διευκόλυνση του ασφαλισμένου δημιουργήθηκε το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης του Τροχαίου Ατυχήματος, του οποίου η συμπλήρωση επιταχύνει τις διαδικασίες αποζημίωσης. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνεται σε κάθε συμβόλαιο και για τη συμπλήρωση του απαιτείται η ανάγνωση των επισυναπτόμενων απλούστατων οδηγιών. Για την λίστα των εταιριών που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό πατήστε ΕΔΩ.

6.Τι μου προσφέρει η Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια;

Επιλέγοντας την κάλυψη Οδικής Βοήθειας, έχετε εγγυημένη την επιτόπου επισκευή του αυτοκινήτου σας όπου και αν βρίσκεστε (εάν είναι εφικτό) ή την ρυμούλκηση του στο πλησιέστερο συνεργείο ή το σπίτι σας, σε περίπτωση που αυτό έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Η κάλυψη αυτή μπορεί να επεκταθεί και για την εξασφάλιση σας σε χώρες του εξωτερικού. 

7.Σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε από ανασφάλιστο όχημα αποζημιώνομαι και αν ναι, πώς;

Ασφαλώς και αποζημιώνεστε! Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου καθορίζεται από την εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρεία και αναγράφεται στο συμβόλαιό σας. Κάποιες εταιρίες έχουν απαλλαγή και κάποιες αποζημιώνουν όλο το ποσό αν πάτε σε συνεργαζόμενο συνεργείο. 
Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης απαιτούνται:
 • Να έχει συμβεί το ατύχημα στην Ελλάδα
 • Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου οχήματος από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας)
 • Η ευθύνη για το ατύχημα να βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος
 • Να υπάρχει Δήλωση Ευθύνης από τον υπαίτιο (ανασφάλιστο)

8.Αν θέλω να ταξιδέψω με το αυτοκίνητο/μηχανή μου σε χώρες εκτός Ελλάδας, τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Απαιτείται η έκδοση «πράσινης κάρτας». Η έκδοση της γίνεται από εμάς άμεσα και σας παραδίδεται μέσω του ασφαλιστικού σας πράκτορα, μπορεί επίσης να σας αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail και περιλαμβάνει καλύψεις Αστικής Ευθύνης (δηλαδή τις Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων). Προσοχή, σε κάθε περίπτωση καθίσταται απαραίτητη η ενημέρωση του ασφαλιστικού σας πράκτορα για την έκδοση «πράσινης κάρτας». 

9.Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων;

Καλέστε άμεσα την Φροντίδα Ατυχήματος της Ασφαλιστικής σας εταιρίας για να σας ενημερώσουν για τα συνεργαζόμενα συνεργεία ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες αντικατάστασης και επισκευής κρυστάλλων αυτοκινήτων . Δηλώστε την ζημιά και εμείς σε συνεργασία με την εταιρία θα αναλάβουμε την διεκπεραίωση των βημάτων μέχρι την επισκευή.

10.Τι πρέπει να κάνω αν εμπλακώ σε ένα ατύχημα με όχημα με ξένες πινακίδες;

Καταγράψτε προσεκτικά τα στοιχεία του οχήματος όπως, μάρκα, μοντέλο, χρώμα και φυσικά τον αριθμό κυκλοφορίας του όπως και τη χώρα προέλευσης. Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα. Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Αν υπάρχει δυνατότητα φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3, 4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας ή της Συνοριακής Ασφάλισης. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και τις ημερομηνίες ισχύος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λήψη αντιγράφου Πράσινης Κάρτας του αλλοδαπού οχήματος είναι υποχρεωτική εάν το όχημα φέρει πινακίδες των εξής χωρών: ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΙΡΑΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΠΓΔΜ, ΣΕΡΒΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ & ΡΩΣΙΑ. Εάν το αλλοδαπό όχημα που φέρει πινακίδες των ανωτέρω χωρών δεν είναι εφοδιασμένο με πράσινη κάρτα θεωρείται ανασφάλιστο. Αντίθετα, για οχήματα από τις χώρες του Ε.Ο.Χ. (τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάϊν), την ΑΝΔΟΡΑ και την ΚΡΟΑΤΙΑ η Πράσινη Κάρτα δεν είναι υποχρεωτική και, εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να ζητείται το όνομα της ασφαλιστικής εταιρίας του αλλοδαπού οχήματος, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εάν είναι δυνατόν. 

Σε κάθε περίπτωση, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποζημίωσή σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.), το οποίο θα σας δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις. (Ξενοφώντος 9, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 32 23 324). 

11.Τι σημαίνει ο όρος Φροντίδα Ατυχήματος;

Ο όρος αυτός αφορά στις ενέργειες που γίνονται από την ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση ατυχήματος, με σκοπό την απαλλαγή του εμπλεκόμενου στο ατύχημα πελάτη από γραφειοκρατικές και άλλων ειδών διαδικασίες σχετιζόμενες με το ατύχημα. 

Πως καλύπτει :
 • Με την αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος για :
  • I. Επιτόπια συμπλήρωση του εντύπου "Δήλωση ατυχήματος".
  • II. Βοήθεια συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκού έντυπου δήλωσης ατυχήματος (φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος).
  • III. Λήψη φωτογραφιών των οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος.
  • IV. Καλώντας την τροχαία ή ασθενοφόρο εφόσον υπάρχει τραυματισμός.
 • Δίνοντας, τηλεφωνικώς, ιατρικές και νομικές συμβουλές, σχετικές με το ατύχημα.
 • Μεταφέροντας το ασφαλισμένο όχημα σε συνεργείο, αν το όχημα δεν μπορεί να κινηθεί εξαιτίας ατυχήματος.

12.Εάν κάποιος άλλος οδηγεί το όχημα μου, είναι καλυμμένος από την ασφάλεια;

Κάθε άτομο που οδηγεί το όχημά σας (με την άδειά σας) είναι καλυμμένο. Μοναδική προϋπόθεση για την κάλυψη είναι το άτομο αυτό να είναι κάτοχος της απαιτούμενης από το Νόμο Άδειας Οδήγησης. 

13.Ποιες ζημιές καλύπτει το ασφαλιστήριο μου Αστικής Ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; Τι είδους αποζημίωση καταβάλλεται από την ασφαλιστική μου εταιρία και σε ποιους;

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε “τρίτους” τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη τους καλύπτεται από το ασφαλιστήριο σας (όπως είναι ο κύριος, ο οδηγός αυτοκινήτου κ.λ.π.), σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. 

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκληθεί από το ασφαλιζόμενο όχημα σε τρίτους. Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα “τρίτων”, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. 

Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού του αυτοκινήτου ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και τούτο ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας. 

Ποιοι ορίζονται ως τρίτα πρόσωπα: τρίτα πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, ούτε φυσικά ο οδηγός αυτού. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x