Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Η Υποβάθμιση του, ήδη ανεπαρκούς, Εθνικού Συστήματος της Ελλάδας λόγω της οικονομικής κρίσης κάνει αναγκαία την επιλογή ιδιωτικής ασφάλισης. Με την χρήση αυτής καλύπτονται τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης, αναβαθμίζοντας τις παροχές της. Επίσης, βοηθά στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων και μεγάλων δαπανών υγείας.
Πληθώρα ασφαλιστικών εταιρειών έχουν δημιουργήσει προγράμματα προσιτά με πολλαπλά οφέλη για τον κάθε πολίτη, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση του στην ιδιωτική υγεία.
Ο ασφαλισμένος μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες και ιδιαιτερότητές του τα προσφερόμενα προγράμματα, σε συνδυασμό με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., απολαμβάνοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόσβαση στις ποιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους. Πάντα με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.

Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα:

 
 • Δωρεάν, για επισκέψεις σε Εξωτερικά Ιατρεία,  λόγω ατυχήματος ή ασθένειας του ασφαλισμένου
 • Με συμβολική συμμετοχή, για προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε γιατρούς οποίοι δεν ανήκουν στο δίκτυο της ασφαλιστικής, με πλήρη κάλυψη της επίσκεψης (ανάλογα με το είδος του προγράμματος που θα κάνει και τα χρήματα που διατίθεται να πληρώνει).

Κάλυψη Ασθενοφόρου

 • Δωρεάν σε περίπτωση νοσηλείας
 • Με έκπτωση σε περίπτωση χρήσης για την πραγματοποίηση επείγοντος διαγνωστικού έλεγχου σε συμβεβλημένο Νοσηλευτικό ίδρυμα

Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • Απεριόριστες και Δωρεάν για ασφαλισμένους που θα κάνουν χρήση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Απεριόριστες με συμμετοχή βάση του τιμοκαταλόγους κάθε συμβεβλημένου Νοσηλευτικού Ιδρύματος
 • Απεριόριστες με ειδική συμμετοχή σε εξειδικευμένα εργαστήρια

Δωρεάν Ετήσιες Εξετάσεις Πρόληψης (Check - Up)

 • Βασικός αιματολογικός και ουρολογικός έλεγχος
 • Οδοντιατρικός έλεγχος
 • Αξιολόγηση Μάθησης, Λόγου και Ομιλίας για παιδιά

Οφθαλμολογική Κάλυψη

 • Οφθαλμολογικός Έλεγχος σε συμβεβλημένα ιατρεία
 • Θεραπεία αποκατάστασης Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser με συμμετοχή
 • Δωρεάν γυαλιά Οράσεως μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αξίας έως 250€
 • Επιδότηση για γυαλιά Οράσεως, αν δεν γίνει χρήση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οδοντιατρική Κάλυψη

 • Δωρεάν Ετήσιος Έλεγχος
 • Απεριόριστες Οδοντιατρικές Υπηρεσίες με κάλυψη ποσοστού του κόστους

Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος

 • Καλύπτεται κάποιο ποσοστό των εξόδων ανά περιστατικό

Φυσιοθεραπείες

 • Απεριόριστες βασικές και εξειδικευμένες συνεδρίες με συμμετοχή βάση του τιμοκαταλόγου του εκάστοτε συμβεβλημένου Φυσιοθεραπευτικού κέντρου

Ψυχολογική Υποστήριξη

 • Απεριόριστες συνεδρίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης με συμμετοχή του ασφαλισμένου ανά συνεδρία

Άλλες Καλύψεις

 • Διαιτολόγοι/Διατροφολόγοι
 • Εναλλακτική/Ολιστική ιατρική
 • Λογοθεραπεία
 • Επίδομα Τοκετού
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x