ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

 • Χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας πολυτιμολόγησης Hermes, για γρήγορη, ευέλικτη και εύχρηστη αναζήτηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών.
 • Υπηρεσίες ασφάλισης για όλους του κλάδους, κάποιοι από τους οποίους είναι οι παρακάτω:
Για Ιδιώτες  Για Επιχειρήσεις
 • Αυτοκινήτου
 • Οχημάτων
 • Ζωής
 • Ζωής
 • Υγείας
 • Υγείας
 • Κατοικίας Πυρός – Περιουσίας
 • Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων
 • Φωτοβολταικών
 • Μεταφορών
 • Επενδυτική Συνταξιοδοτική
 • Πληρωμάτων
 • Οδική
 • Πιστώσεων – Εγγυήσεων
 • Ταξιδιωτική
 • Νομικής Προστασίας
 • Νοσηλευτική Κάλυψη Αλλοδαπών
 • Κατά παντός κινδύνου
 • Ποδηλάτου
 • Πυρός - Περιουσίας
 • Περιουσίας
 • Ασφάλιση ακύρωσης/ματαίωσης εκδηλώσεων
 • Αστικής Ευθύνης
 • Χρηματικής απώλειας
 • Νομική Προστασία
 • Έργων τέχνης
 • Προσωπικού Ατυχήματος
 
 • Δανειοληπτών
 
 

Επενδυτικές Υπηρεσίες
 • Λήψη και διαβίβαση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και σε όλα τα Διεθνή Χρηματιστήρια.
 • Σύσταση πελατείας για την απευθείας διαβίβαση εντολών τους σε παράγωγα προϊόντα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ).

Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
 • Αίθουσα για παρακολούθηση real-time της συνεδρίασης του Χ.Α.Α.
 • Συναλλαγές μέσω internet. O πελάτης διαβιβάζει εντολές σε πραγματικό χρόνο, παρακολουθεί τις τιμές των μετοχών και το χαρτοφυλάκιό του μέσα από τον υπολογιστή του
 • Λογαριασμοί χαρτοφυλακίων CASH (τοις μετρητοίς), ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Τ+2), ΜΑRGIN (λογ/σμός περιθωρίου).
 • Οn line ενημέρωση – αποτίμηση – διάρθρωση χαρτοφυλακίου επενδυτή.
 • Καθημερινή ενημέρωση επενδυτών για εταιρικές πράξεις, μερίσματα, δωρεάν μετοχές, αυξήσεις κεφαλαίου, δημόσιες εγγραφές.
 • Ενημέρωση επενδυτών για εταιρικά νέα της ημέρας καθώς και ημερήσιες αναλύσεις δεικτών-μετοχών από τα τμήματα ανάλυσης των συνεργαζόμενων Α.Χ.Ε.
 • Δυνατότητα καθημερινής αποστολής μέσω fax ή e-mail αποτίμησης και διάρθρωσης χαρτοφυλακίου.
 • Ενημέρωση επενδυτών για τις εκτελεσθείσες ημερήσιες συναλλαγές τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x