Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

 

Ασφάλιση Διοικητικών Συμβούλων

Ο ρόλος των διοικητικών συμβούλων στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητικός και με όλο περισσότερες ευθύνες. Η υποχρέωση απέναντι στους μετόχους της εταιρείας αλλά και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, αυξάνει συνεχώς τον κίνδυνο αγωγής προς αυτούς. Επίσης η συνεχής σύσφιξη των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και της νομοθεσίας δίνει το δικαίωμα στους μετόχους για διεκδίκηση νομικών αποζημιώσεων.

Η ασφάλιση Διοικητικών Συμβούλων μπορεί να προσφέρει κάλυψη για:

  • Κόστη, συνεπεία επίσημης έρευνας από τις αρμόδιες εποπτικές/ρυθμιστικές αρχές, 
  • Έξοδα που απονέμονται από το δικαστήριο,
  • Πρόστιμα,
  • Έξοδα από αγωγές απο εργαζομένους,
  • Έξοδα από αγωγές από την εταιρεία την ίδια ή και από θυγατρικές.
Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εμπορίου διαφόρων κατηγοριών (π.χ. καταστήματα πώλησης ενδυμάτων, ειδών δώρων, ανθοπωλείων, κρεοπωλείων, κ.α.) αλλά και χώρων εστίασης (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, snack bar, κ.α.). Προσφέρει κάλυψη της Αστικής Ευθύνης της επιχείρησης για ατυχήματα που θα συμβούν σε πελάτες ή επισκέπτες της, κατά τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους της.

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους (πελάτες / επισκέπτες) για ατυχήματα εντός των ασφαλισμένων χώρων (περιλαμβάνονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις) για τα οποία ευθύνεται ο ασφαλισμένος. Περιλαμβάνεται η κάλυψη τροφικής δηλητηρίασης και κλοπής από τα δωμάτια των πελατών.

Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη

Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη, καλύπτει τη νομική ευθύνη του εργοδότη για ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες του εργοδοτούμενου από αμέλειά του. Η κάλυψη αυτή είναι υποχρεωτική απο τη νομοθεσία (σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο του 1997) και προνοεί για τις πιο κάτω μέγιστες αποζημιώσεις:

  • €160.000 για κάθε ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, σε σχέση με τον εργοδοτούμενο.
  • €3.415.000 για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία.
  • Συνολικό όριο κάλυψης €5.125.000 για κάθε περίοδο ασφάλισης. 

Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων

Η ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων, παρέχει προστασία στον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους από προϊόντα, μετά που θα φύγουν από την άμεση επίβλεψη του ασφαλισμένου και δεν θα έχει επομένως καμία ευκαιρία να εξασκήσει οποιασδήποτε μορφής έλεγχο στα προϊόντα αυτά.

Επομένως η ευθύνη για ένα ελαττωματικό προϊόν αρχίζει μετά που το προϊόν φεύγει από τον έλεγχο του ασφαλισμένου. Επιπρόσθετα, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται για έξοδα και δαπάνες που έχουν σχέση με την υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης, νοουμένου ότι έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την ασφαλιστική εταιρεία. Η σωματική βλάβη ή η υλική ζημιά, θα πρέπει να προκληθεί από προϊόντα τα οποία ο ασφαλισμένος πώλησε, προμήθευσε, εγκατέστησε, τροποποίησε ή επεξεργάστηκε σε σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών του.

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Εκπαιδευτηρίων
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) ιδιωτικών ή δημόσιων σχολείων/ σχολών /εκπαιδευτηρίων (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, φροντιστήρια, διάφορες σχολές). Προσφέρει κάλυψη Αστικής Ευθύνης του εκπαιδευτηρίου για ατυχήματα σε μαθητές / σπουδαστές ή και πελάτες/επισκέπτες τους, εντός των ασφαλισμένων χώρων. Περιλαμβάνεται και η αστική ευθύνη για ατυχήματα από πυρκαγιά ή έκρηξη.

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Γυμναστηρίων & Σχολών Χορού
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες γυμναστηρίων / κέντρων γυμναστικής / αθλητικών κέντρων/σχολών χορού και προσφέρει κάλυψη της Αστικής Ευθύνης τους προς τρίτους για ατυχήματα που θα συμβούν εντός των ασφαλισμένων χώρων/εγκαταστάσεων και οφείλονται γενικά σε κακή κατάσταση ή λειτουργία τους.

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Χώρων Γραφείων
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που διατηρούν χώρους γραφείων άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (π.χ. ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, κτλ.). Προσφέρει κάλυψη της Αστικής Ευθύνης για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους, εντός του ασφαλισμένου γραφείου και για τα οποία φέρει ευθύνη ο ασφαλισμένος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x