Κατά παντός κινδύνου

Κατά παντός κινδύνου

Κατά παντός κινδύνου

Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων
Παρέχεται κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων που έχουν σχέση με την ανέγερση ή κατεδάφιση οικοδομικών και τεχνικών έργων όπως κτίρια, εργοστάσια, δρόμους, γέφυρες, λιμάνια κλπ.Επιπρόσθετα η κάλυψη επεκτείνεται και καλύπτει την οποιαδήποτε ζημιά που πιθανόν να προκληθεί σε τρίτους εξαιτίας της αμέλειας του ασφαλισμένου.


Κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών
Παρέχεται ‘προστασία’ για κάθε είδους μηχανολογικό εξοπλισμό, για κάθε απρόβλεπτη και αιφνίδια ζημιά ή απώλεια που προέρχεται από μηχανική βλάβη (κατονομαζόμενοι κίνδυνοι). Επέκταση σε απώλεια εσόδων-κερδών.

Μηχανικού εξοπλισμού
Παρέχεται κάλυψη όταν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας ή αδράνειας εντός εργοταξίου ή είναι αποθηκευμένος ή βρίσκεται σε αποσυναρμολόγηση.

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Απευθύνεται σε διαγνωστικά ή ιατρικά κέντρα, για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικά συσκευές. Καλύπτει κάθε ζημιά που θα συμβεί στο περιουσιακό στοιχείο από τη στιγμή και μετά που θα τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία(εξαιρείται η περίοδος συναρμολόγησης)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  • Εθνικής Αντίστασης 4, 2ος
  • 2321099900
  • 2321099920
  • asfaleies@k-raskos.gr

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x