Πληρωμάτων

Πληρωμάτων

Πληρωμάτων

Σε κάθε επιχείρηση η προστασία του υπαλληλικού προσωπικού έχει καθοριστική σημασία. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επαγγελματικούς κλάδους, όπου η ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται είναι πιο εύθραυστη και υπόκειται σε μεγαλύτερους κινδύνους. Ένας από τους κλάδους αυτούς είναι και ο ναυτιλιακός.

 

Τα ολοκληρωμένα πρόγραμματα πληρωμάτων πλοίων, καλύπτουν:

 • το ποσό της απαλλαγής (deductible) του P I CLUB

αλλά και

 • ολόκληρο το ποσό των ευθυνών του Πλοιοκτήτη 

Επιπλέον προγράμματα προσφέρουν :

 • σύγχρονο συμβόλαιο σε Ευρώ ή σε συνάλλαγμα

 • κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο, πλοίων κάθε σημαίας, πληρωμάτων κάθε εθνικότητας

 • πλήρη κάλυψη του Ν.551/14(ατύχημα) και Συλλογικών Συμβάσεων (ασθενεια) για τους ΄Έλληνες ναυτικούς

 • πλήρη κάλυψη βάσει των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεών τους για τους Αλλοδαπούς ναυτικούς

 • κάλυψη όλων των ασθενειών χωρίς καμία εξαίρεση

 • κάλυψη των Ιατροφαρμακευτικών δαπανών στα διάφορα λιμάνια

 • ελεύθερη επιλογή κλινικών και νοσοκομείων

 • πλήρη Υγειονομική Υπηρεσία στη διάθεση των προς ναυτολόγηση ή των ασθενούντων ναυτικών

 • έκδοση κάρτας υγείας προς ναυτολόγηση

 • ειδική Νομική Υπηρεσία που συμβουλεύει, αντιμετωπίζει και επιλύει κάθε νομικό πρόβλημα

 • ταχύτατο διακανονισμό των ζημιών

 • άριστο service από προσωπικό πάντοτε πρόθυμο και φιλικό

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ατύχημα

 • Θάνατος

 • 'Εξοδα μεταφοράς σορού και κηδείας

 • Ολική Διαρκής Ανικανότητα

 • Μερική Διαρκής Ανικανότητα

 • Πρόσκαιρη Ανικανότητα

 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη

 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Ασθένεια

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

 • Μισθοί ασθένειας

Παλιννόστηση / Αποστολή αντικαταστάτη

 • Από Ατύχημα

 • Από Ασθένεια

 • 'Εξοδα αποστολής αντικαταστάτη

Ειδικές περιπτώσεις

Κάθε άλλη περίπτωση που θα συμφωνηθεί με Ειδικούς 'Ορους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x