Εταιρικών Οχημάτων

Εταιρικών Οχημάτων

Εταιρικών Οχημάτων

Τα εταιρικά αυτοκίνητα αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρίας. Συντελούν στη μεταφορά προσωπικού, μεταφορά εμπορευμάτων και εκτέλεση εργασιών (μηχανήματα έργου).
Η Αστική Ευθύνη αλλά και η Ευθύνη των Μηχανημάτων Έργου κατά την εκτέλεση εργασιών αποτελούν στοιχειώδεις καλύψεις. Επίσης, καθώς τα οχήματα μπορεί να σταθμεύουν σε χώρους χωρίς φύλαξη και σε περιοχές και τόπους μακριά από την εταιρία είναι καλό να ασφαλίζονται από συμπληρωματικές καλύψεις όπως κλοπή, φωτιά και κακόβουλες ενέργειες.
Η επιλογή αξιόπιστης εταιρίας για την ασφάλιση των εταιρικών οχημάτων αποτελεί εγγύηση για την ομαλή και άμεση απόδοση αποζημίωσης.
 

Η Ασφάλιση των Εταιρικών Οχημάτων (στόλος) είναι πολύ σημαντική για όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν διάφορα οχήματα για επαγγελματικούς λόγους. Η Ασφάλιση αυτή καλύπτει αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά, αλλά και άλλα επαγγελματικά οχήματα. Η βασική της χρήση είναι να προσφέρει οικονομική προστασία από φυσική ζημία ή/ και σωματική βλάβη που προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα, καθώς και από άλλη ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από το ατύχημα. Η Ασφάλιση Οχημάτων είναι υποχρεωτική από το Νόμο. Αυτού του είδους οι ασφαλίσεις καλύπτουν την ευθύνη του ασφαλιζόμενου να αποζημιώσει τρίτους σε περίπτωση τραυματισμού, θανάτου και ζημίας στην περιουσία που προκύπτουν από τη χρήση του οχήματος. Προσφέρονται διάφορα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν ευρύτατο κατάλογο κινδύνων που περιλαμβάνουν απώλεια ή ζημία και στο ασφαλιζόμενο όχημα.


Ασφάλιση έναντι Τρίτων
Πρόκειται για ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει τη νομική ευθύνη του οδηγού απέναντι σε τρίτους, εξαιτίας παραλείψεων ή αμέλειας. Το ασφαλιστήριο μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει μία ευρεία ομάδα προαιρετικών κινδύνων, όπως ζημία στο ασφαλιζόμενο όχημα ή κλοπή.

Ασφάλιση Επαγγελματικών Οχημάτων 
Η Ασφάλιση των Επαγγελματικών Οχημάτων είναι ένας σημαντικός κλάδος που έχει ιδιαιτερότητες. Προσφέρει προστασία σε όσους εργάζονται και χρησιμοποιούν επαγγελματικά οχήματα : από πωλήσεις καινουργών ή μεταχειρισμένων οχημάτων, έως συνεργεία, εκπαιδευτές κλπ.

Η κάλυψη μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες :
Κίνδυνοι που αφορούν στη χρήση του οχήματος που ανήκει ή σχετίζεται με την επιχείρησή σας στο δρόμο και άλλα συνδυαστικά προγράμματα που περιλαμβάνουν υλικές ζημίες, διακοπή εργασιών, ευθύνη οδηγού και μεταφορά αγαθών. 

Μπορεί να περιλάβει :
  • Κινδύνους στο δρόμο (από αστική ευθύνη έναντι τρίτων, έως πλήρη κάλυψη, καθώς και κάλυψη για ενοικιαζόμενα οχήματα)
  • Επέκταση της κάλυψης για τους ιδιοκτήτες και για μη εργάσιμες ώρες
  • Ασφάλιση Περιουσίας (κτίρια, περιεχόμενο, εργαλεία και εξοπλισμός, διαγνωστικός εξοπλισμός κλπ
  • Αστική Ευθύνη (εργοδότη, δημοσίου) απαραίτητη για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές
  • Διακοπή Εργασιών (σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας των εγκαταστάσεων λόγω ζημίας, η Ασφαλιστική Εταιρία σας εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών εγκαταστάσεων, έως ότου αποκατασταθεί η ζημία)
Πολλές εταιρίες παρέχουν ειδικά τιμολόγια σε στόλους εταιρικών οχημάτων ενώ μπορεί να δοθούν εκπτώσεις ακόμα και σε προσωπικά οχήματα υπαλλήλων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x