Ταξιδίου

Ταξιδίου

Ταξιδίου

Ασφάλιση Απλού ταξιδιού

Καλύπτει τις ανάγκες ενός μόνο ταξιδιού.

Ετήσια Ασφάλιση

Καλύπτει πολλαπλά ταξίδια (απεριόριστα) που πραγματοποιούνται σε διάστημα ενός έτους.

Τα ατομικά προγράμματα εξαρτώνται από το πόσο συχνά ταξιδεύει ο ασφαλισμένος.


Τι μπορούν να καλύψουν


Ιατροφαρμακευτικά έξοδα

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια (που δεν προϋπήρχε) εντός και εκτός νοσοκομείου. Το κόστος των ασφάλιστρων ιατρικής κάλυψης εξαρτάται από τη διάρκεια , το σημείο εκκίνησης και τον προορισμό του ταξιδιού.

Έξοδα επαναπατρισμού

Επιστροφή του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του σε περίπτωση που το ταξίδι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί για λόγους υγείας.

Υγειονομική μεταφορά

Καλύπτονται τα έξοδα για την μεταφορά του ασφαλισμένου από τόπο ατυχήματος προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.

Μεταφορά και διαμονή συνοδού

Αποζημίωση εξόδων, έως ένα ποσό, των εξόδων μεταφοράς και διαμονής συνοδού  στην περίπτωση που χρειαστεί εισαγωγή του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο.

Μερικη/ολικη Ανικανότητα λόγω ατυχήματος

Αποζημίωση για μόνιμη Ολική ή Μερική ανικανότητα του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος.

Μεταφορά σωρού

Αποζημίωση εξόδων για την μεταφορά σωρού εντός και εκτός Ελλάδος μέχρι κάποιο ποσό, το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Έξοδα ακύρωσης και αποζημείωση

Αποζημίωση για τις ακυρωτικές ρήτρες των προμηθευτών (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων κτλ) σε περίπτωση διακοπής, ματαίωσης ή αναβολής του ταξιδιού για λόγους υγείας του ασφαλισμένου ή μέλους της οικογενείας, σύμφωνα πάντα με το όριο κάλυψης του συμβολαίου.

Νομική προστασία

Έξοδα για τη νομική υποστήριξη του ασφαλισμένου στο εξωτερικό σε περίπτωση που χρειαστεί.

Αστική ευθύνη

Κάλυψη προσωπικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από λάθη, παραλείψεις ή αμελή συμπεριφορά.

Απωλεια/ζημια/καθυστερηση αποσκευών

Καλύπτει το ενδεχόμενο ζημιάς, απώλειας, κλοπής ή καθυστερημένης παράδοσης των αποσκευών. Προσοχή! Δεν δίδεται αποζημίωση για ζημιές σε εύθραυστα αντικείμενα (γυαλιά οράσεως/ηλίου, laptop, tablets κτλ) που μπορεί να υπάρχουν μέσα στις αποσκευές.

Καθυστέρηση πτήσης

Καλύπτονται τα έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης έως κάποιο κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιο.

Απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του ασφαλισμένου λόγω απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων.
Αποζημίωση εξόδων μεταφοράς σωρού

Πράγματα που πρέπει να προσέξετε

 1. Το πλήθος των καλύψεων
 2. Τα κεφάλαια κάλυψης των διάφορων κινδύνων
 3. Το είδος κάλυψης της υγείας, πχ μόνο ατύχημα ή/και ασθένεια
 4. Τον τρόπο αποζημίωσης, επιτόπια παρέμβαση ή αποζημίωση μετά το πέρας του ταξιδίου
 5. Τα όρια ηλικίας
 6. Τις χώρες που καλύπτουν και τις εξαιρέσεις σε περιπτώσεις εμπόλεμων καταστάσεων ή πολιτικών κριτηρίων
 7. Τις καλύψεις ταξιδιών εσωτερικού
 8. Σε περίπτωση που προγραμματίσετε επίσκεψη σε extreme sports (bungee jumping, skiing off piste) θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η ασφάλεια καλύπτει αυτές τις δραστηριότητες.
 9. Όλα τα προγράμματα που καλύπτουν ασθένειες  εξαιρούν:
 • Προϋπάρχουσες παθήσεις (πριν την έναρξη του ταξιδιού)
 • Χρόνια προβλήματα υγείας
 • Συγγενείς παθήσεις
 • Εκ γενετής παθήσεις
Καμία Εταιρεία δεν αποζημιώνει περιστατικά που έγιναν παρά την απαγόρευση του θεράποντος ιατρού.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η Ταξιδιωτική ασφάλιση των εκδρομέων είναι προαιρετική. Το Π.Δ. 339/96 περί οργανωμένων ταξιδιών αναφέρει στο άρθρο 4 παρ 1β ότι ο οργανωτής ή / και ο πωλητής ενημερώνουν το καταναλωτή για τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας στο ταξίδι του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ταξιδιωτικό πρακτορείο είτε πουλάει εκδρομές άλλων είτε τις δικές του, έχει την υποχρέωση της ενημέρωσης του καταναλωτή ότι μπορεί να του προσφέρει - εφ όσον του ζητηθεί - ταξιδιωτική ασφάλιση με επί πλέον χρέωση.
Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ το Π.Δ. είναι αόριστο και ασαφές. Αντίθετα η Οδηγία 314 του 1990 της Ε.Ε. πάνω στην οποία στηρίχθηκε το Π..Δ. είναι σαφής και συγκεκριμένη. 
Η Οδηγία (Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο β iv) αναφέρεται σε 2 συγκεκριμένους κινδύνους που διατρέχει ο καταναλωτής με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τις οποίες ο πράκτορας οφείλει να τον ενημερώσει για τη δυνατότητα της ασφαλιστικής του κάλυψης. Α) Για την ακύρωση ταξιδιού του με δική του υπαιτιότητα. Β) Τη κάλυψη των εξόδων του επαναπατρισμού του σε περίπτωση που του συμβεί κάποιο ατύχημα ή ασθένεια.
Χώρες, όπως η Κούβα και η Ρωσία, προκειμένου να επιτρέψουν την έκδοση της σχετικής VISA από τις προξενικές αρχές, έχουν βασική προϋπόθεση την υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση με πρόγραμμα εταιρείας που αναλαμβάνει την επιτόπια κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων των ασφαλισμένων.

Συμπέρασμα

Η ταξιδιωτική ασφάλιση συμφέρει διότι:
 1. Κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει το πιο μικρό ατύχημα και η πιο απλή αδιαθεσία στο εξωτερικό. 
 2. Προσφέρει περισσότερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που δεν προβλέπονται συνήθως από τα ατομικά μας συμβόλαια.
 3. Καλύπτει άμεσα και επιτόπια πολλά έξοδα χωρίς να βάλουμε κι άλλο το χέρι στη τσέπη.
 4. Αποφεύγουμε την γραφειοκρατία εντός και εκτός Ελλάδας.
 5. Δεν πληρώνουμε μεταφραστικά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x