BLOG

Ποιες εισφορές και φόροι επιβαρύνουν τα ασφάλιστρα;

2 comments 0 share

Φόροι, φόροι, φόροι.... Ενώ νέοι φόροι απομυζούν και τα τελευταία ίχνη ρευστότητας από την αγορά να μην ξεχνάμε και τους πιο παλιούς που καταδυναστεύουν τη ζωή μας και την ασφαλιστική αγορά. Οι φόροι που έχουν επιβληθεί στα ασφάλιστρα με το δεύτερο μνημόνιο είναι ιδιαίτερα αυξημένοι και επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση.

Παράλληλα, τα ασφάλιστρα επιβαρύνονται και από τις εισφορές υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Ειδικά, σε ότι αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο να υπενθυμίσουμε στο Υπουργείο Οικονομιών και στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τα οποία είχε υποσχεθεί ο Υπουργός Οικονομιών Ευκλείδης Τσακαλώτος, θα "σκάσει" στα "χέρια" τους...

Δείτε εδώ το καθεστώς των φόρων στα ασφάλιστρα:

Φορολογία ασφαλίστρων

Φορολογία ασφαλίστρων

(1) Με το ν. 3492/2006 ο Φόρος Κύκλου Εργασιών μετονομάστηκε σε "Φόρο Ασφαλίστρων". Εν συνεχεία, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 ορίστηκε αυξημένος συντελεστής 15% (από 10%) επί των ασφαλίστρων όλων των κλάδων, πλην του κλάδου πυρός και ζωής, για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύοντες συντελεστές. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις καταργήθηκαν όλες οι απαλλαγές που ίσχυαν υπό το προηγούμενος καθεστώς του Φόρου Κύκλου Εργασιών και οι οποίες διατηρήθηκαν με το ν.3492/2006, με εξαίρεση την απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων των ασφαλίστρων ζωής, εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών. Η ισχύς των προαναφερομένων αλλαγών ξεκίνησε από 16.7.2015.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α-74) καταργήθηκε από 26.3.2014 η Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, γνωστή με το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στην οποία αποδίδετο από τις ασφαλιστικές εταιρίες η προβλεπόμενη από τις Υ.Α. Κ4-1123/17.8.1977 και Κ3-11475/26.11.1998 εισφορά ύψους 1% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων (επιμεριζόμενη σε 0,4% υπέρ του Τ.Ε.Ο. και 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου). Με τις ίδιες διατάξεις του ν.4250/2014 διατηρήθηκε η εισφορά του 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του.

(3) Τον Απρίλιο του 2014 ψηφίστηκε ο νόμος 4254/2014, ο οποίος κατήργησε από 1.1.2015 την υπέρ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, Επικούρησης, Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.) εργοδοτική εισφορά επί της παραγωγής ασφαλίστρων. Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού της εργοδοτικής εισφοράς, όπως διαμορφώνεται μετά την ως άνω κατάργηση, και το ύψος αυτής.

(4) Κάθε επιπλέον κάλυψη επιβαρύνεται με φόρο ασφαλίστρων 15% ετησίως.

(5) Με την υπ' αρ. 2636/24.11.2011 απόφαση του Διοικητή της ΤτΕ καθορίστηκαν τα ποσοστά της τακτικήςεισφοράς υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Για το περιεχόμενο της απόφασης σας παραπέμπουμε στην επίσημη δικτυακή πύλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (www.pligf.gr)*

(6) Η εισφορά 6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εγγεγραμμένωνασφαλίστρων για τον κλάδο αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Το 70% πληρώνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και το 30% αντίστοιχα από τους ασφαλισμένους από 1.2.2013 (με βάση την υπ' αριθ. 54/4/15.11.2012 απόφαση της ΤτΕ).

(7) Ως προς την απαλλαγή των αντασφαλίστρων από το φόρο ασφαλίστρων θα ζητηθεί επιβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών.

*Οι εισφορές για το Εγγυητικό Κεφάλαιο

Η τακτική εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου βαρύνει εξίσου την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλισμένο (50-50%). Το ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής.

Πώς διαμορφώνεται το ασφάλιστρο που καταβάλλει ο ασφαλισμένος

Με την τακτική εισφορά για το Εγγυητικό Κεφάλαιο, το ασφάλιστρο που καταβάλλει ο ασφαλισμένος αυξάνεται σε ποσοστό επί των καθαρών ασφαλίστρων της εκάστοτε κάλυψης κατά:

  • 0,75% για παραδοσιακά ασφαλιστήρια με κυρίως ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, μικτές και την ασφάλιση ζωής με επιστροφή ασφαλίστρου
  • 0,50% για παραδοσιακά ασφαλιστήρια με κυρίως ασφαλίσεις προσόδων (συνταξιοδοτικά)
  • 0,75% για συμπληρωματικές καλύψεις (απώλεια ζωής, ολική ή μερική ανικανότητα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, κ.λπ. εκτός νοσοκομειακής περίθαλψης)
  • 0,4% για καλύψεις συνδεδεμένες με επενδύσεις τύπου unit linked (ασφαλιστήρια συμβόλαια συνδεδεμένα με επενδύσεις)

Για τον υπολογισμό της τακτικής εισφοράς ισχύουν τα εξής ανώτατα όρια:

  • 20.000 ευρώ για ασφάλιστρα που καταβάλλονται εφάπαξ
  • 2.000 ευρώ ετησίως για ασφάλιστρα που καταβάλλονται περιοδικά

Η τακτική εισφορά για το Εγγυητικό Κεφάλαιο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος.

Πράξη ΤτΕ

Πράξη ΤτΕ
Πηγή: http://www.nextdeal.gr/


Σχόλια

JustinSef

17 ΜΑΪΟΥ 2018, 00:32:21
Kudos, Wonderful information.

CharlesDrota

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, 09:41:28
The Best Free Dating Site: http://utiny.ml/adultdatingonline12408 Large selection of hot girls for sex in your city: http://sl.3agel.net/adultdatingonline75334 Online Dating Site for Like-Minded Singles: http://yourls.site/adultdatingonline99897 100% Free dating site, free personals: http://sl.3agel.net/adultdatingonline34480 twoo online datinggay dating sites in cebusingle place datingare jon and neda datingpros and cons of dating a hispanic womanbest dating site irelandsugar hook up1on1 dating coachforty days of dating end17 year old dating a 14 year old legaldating madison wisconsinonline dating erste emailtryst dating app reviewsanimal lover dating ukfor him dating poltava21 dating a 50 year old manbest opening online dating messageschat online dating ukhook up apps on iphone22 things to know before dating an asian girlhow do you hook up a voltmeterdating on earth english subtitle20 dating 26what are the bases in dating termsladies choice online datingintro line for dating sitespush pull method datinglive online dating freechristian speed dating in charlotte ncbo belinsky datingdating agency in calabasaswhat you need to know about dating a black guyhook up turtle beach x11 to pcfree dating sims onlinespeed dating boston 21+

Αφήστε το σχόλιό σας

CAPTCHA code

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x