ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι είδος χρηματοοικονομικής επένδυσης, στην οποία ο επενδυτής συμμετέχει σε ένα κοινό κεφάλαιο, το οποίο συγκροτείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και διαχειριστής του είναι μια ανώνυμη εταιρεία συγκεκριμένης μορφής.

Τα αμοιβαία κεφάλαια απαρτίζονται από ισόποσα μερίδια, τα οποία κατέχουν επενδυτές ανάλογα με το κεφάλαιο συμμετοχής τους και την τρέχουσα τιμή του μεριδίου κατά την ημερομηνία συμμετοχής. 

Η απόδοσή τους δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή του μεριδίου την ημερομηνία εξαγοράς. Το ενεργητικό τους επενδύεται σε αξίες εσωτερικού ή/και εξωτερικού, όπως ομόλογα, μετοχές και τραπεζικές τοποθετήσεις. Ανάλογα με τη συγκρότηση και τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους, τα αμοιβαία κεφάλαια διακρίνονται σε υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου, όπως και σε βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Τα τελευταία χρόνια, μερίδια αμοιβαία κεφάλαια χρησιμοποιούνται από τράπεζες στην Ελλάδα ως υποκείμενη αξία για την πραγματοποίηση συμφωνιών επαναγοράς (repo’s). Στην Ελλάδα, τα αμοιβαία κεφάλαια εμφανίστηκαν το 1970.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x